21-5 Msze Pogrzebowe 16.05 aktualnie odprawiane

+Szymski Bronisław – pogrzeb 27.07.2020

1. od Gabrieli i Wita Żulińskich - 3.05.godz.8.oo
2. od Stanisława Wnęk - 10.05.godz.7.oo
3. od Wiesławy i Marcina Szymskich - 17.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

+ Kopp Zofia – pogrzeb 21.08.2020

1. od rodziny Moniki i Pawła Malec - 3.05.godz.11.oo
2. od pracowników i zarządu firmy HAŁTEK - 11.05.godz.7.oo
3. od koleżanek i kolegów z DPS-u - 22.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Poznański Andrzej – pogrzeb 24.08.2020

1. od koleżanek i kolegów - 4.05.godz.7.oo
2. od koleżanek i kolegów - 12.05.godz.7.oo
3. od koleżanek i kolegów z Grupy PGD - 24.05.godz.7.oo koniec


+ Fliśnik Anna – pogrzeb 29.08.2020

1. od rodziny Bobek (sąsiadów) - 4.05.godz.7.oo
2. od Marcina i Małgorzaty Gruszka z dziećmi - 12.05.godz.7.oo
3. od sąsiadki Zofii Nowak z rodzina - 23.05.godz.11.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Orzechowska Czesława – pogrzeb 16.09.2020

1. od Tadeusza i Małgorzaty Sikora z rodziną - 4.05.godz.7.oo
2. od Krystyny Gadocha z rodziną - 13.05.godz.7.oo
3. od Mirosława Sikora z Rzeszotar - 24.05.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Białobrzeski Mieczysław – pogrzeb 15.10.2020

1. od Agaty Pabian z dziećmi - 3.05.godz.8.oo
2. od rodziny Jałocha /sąsiadów/ - 13.05.godz.7.oo
3. od rodzin: Straciło i Kozakiewicz - 25.05.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


Góra Marian – pogrzeb 29.10.2020

1. od Marii Kędzierskiej - 5.05.godz.7.oo
2. od rodziny Hyszko - 14.05.godz.7.oo
3. od sąsiadów - 23.05.godz.15.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

Wątor Józefa – pogrzeb 30.10.2020

1. od chrześnicy Anny z rodziną - 5.05.godz.7.oo
2. od rodziny Mirochna - 14.05.godz.7.oo
3. od firmy „Zawias” z Olszowic - 25.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Ujma Wiesława – pogrzeb 31.10.2020

1. od rodzin: Ujma i Adamowski - 4.05.godz.18.oo
2. od Doroty i Tomasza Ujma z rodziną - 14.05.godz.7.oo
3. od Zuzanny i Stanisława Ujma z córka - 25.05.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Guzik Andrzej - pogrzeb 5.11.2020

1. od Heleny i Stefana Guzik z rodziną - 6.05.godz.7.oo
2. od Agaty - 12.05.godz.18.oo
3. od Ewy i Apolonii Guzik - 26.05.godz.7.oo
Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Kacysz Ryszard – pogrzeb

1. od rodziny Galer - 5.05.godz.18.oo
2. od rodziny Połomski - 17.05.godz.7.oo
3. od koleżanek i kolegów córki Kasi i zięcia Grzegorza - 28.05.godz.7.oo koniec

+ Góra Jan – pogrzeb 10.11.2020

1. od wnuczki Natalii - 3.05.godz.16.oo
2. od wnuka Łukasza - 15.05.godz. 7.oo
3. od wnuka Pawła z rodziną - 30.05.godz.10.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Brożek Tadeusz – pogrzeb 25.11.2020

1. od Pawła Wloczek z rodziną - 8.05.godz.7.oo
2. od chrześnicy Magdaleny Wloczek z mężem - 13.05.godz.18.oo
3. od chrześnicy Magdaleny Wloczek z mężem - 28.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Góra Bogdan - pogrzeb 27.11.2020

1. od rodziny Stróżek - 7.05.godz.7.oo
2. od kuzyna Marka Hyszko z rodziną - 17.05.godz.7.oo
3. od rodziny Wrona - 29.05.godz.7.oo
Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Guzy Władysław - pogrzeb 28.11.2020

1. od wnuka Bartłomieja - 7.05.godz.7.oo
2. od wnuka Aleksandra - 14.05.godz.18.oo
3. od wnuczki Aleksandry - 29.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Wiesława Frasik - pogrzeb 30.11.2020

1. od Dominiki i Piotra - 8.05.godz.18.oo
2. od Dariusza i Wojciecha z rodzinami - 18.05.godz.7.oo
3. od kuzynki Ali - 30.05.godz.11.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Śliwa Małgorzata pogrzeb 8 XII 2020

1. od Jana Woźniaka - 27.04.godz.7.oo
2. od Andrzeja i Elżbiety z rodziną - 7.05.godz.7.oo
3. od rodziny Maciaszek - 18.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Nogieć Kazimierz – pogrzeb 9 XII 2020

1. od Mirosława Piszczek z rodziną - 28.04.godz.7.oo
2. od rodziny Brożek - 8.05.godz.7.oo
3. od Zdzisława Ujmy z rodziną - 16.05.godz.8.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Luzar Edward – pogrzeb 11 XII 2020

1. od rodziny Boguckich - 28.04.godz.7.oo
2. od Agaty i Kazimierza Kaszowskich - 8.05.godz.7.oo
3. od Wandy i Stanisława Wrona - 16.05.godz.11.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Łatka Jerzy – pogrzeb 19 XII 2020

1. od Kamili, Rafała, Zuzanny i Jakuba - 29.04.godz.7.oo
2. od Mariana - 10.05.godz.7.oo
3. od Małgorzaty Dziadeckiej z rodziną - 16.05.godz.15.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Stefanik Andrzej – pogrzeb 28 XII 2020


1. od rodziny Nowakowski z Racławic - 29.04.godz.7.oo
2. od Dagmary, Grażyny i Józefa Leja - 10.05.godz.7.oo
3. od rodziny Skrzypek - 17.05.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Koza Janusz – pogrzeb 29. XII 2020

1. od córki Elżbiety - 30.04.godz.7.oo
2. od koleżanek i kolegów córki Elżbiety - 9.05.godz.8.oo
3. od rodziny Gniadek - 15.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Góra Jan (Lusina) – pogrzeb 31 XII 2020

1. od córki Joanny z rodziną - 5.05.godz.7.oo
2. od Wioli i Artura - 9.05.godz.11.oo
3. od chrześnicy Bożeny z mężem - 19.05.godz.7.oo
Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

Pogrzeby w 2021 roku

+ Tadeusz Pożycki – pogrzeb 7.01.2021

1. od córki z rodziną - 11.05.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Wiesław Bobek – pogrzeb 8.01.2021od

1. od żony - 16.05.godz.10.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Jan Brożek – pogrzeb 20.01.2021

1. od żony - 11.05.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Orzechowska Lucyna – 3.02.2021

1. od dzieci z rodzinami - 18.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Jordan Franciszka – pogrzeb 4.02.2021

1. od córki Ewy z rodziną - 18.05.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Katolik Małgorzata– pogrzeb 5.02.2021

1. od rodziny Kasińskich - 19.05.godz.7.oo koniec

+ Łukasik Tomasz – pogrzeb 9.02.2021

1. od brata Mariusza - 19.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie
+ Gniadek Czesław – pogrzeb 24.02.2021

1. od żony dzieci i wnuków - 18.05.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Guzik Apolonia – pogrzeb 25.02.2021

1. od córki Ewy - 20.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Grzyb Andrzej – pogrzeb 12.03.2021

1. od córki Lidii z rodziną - 20.05.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Wojakiewicz Stanisław – pogrzeb 13.02.2021

1. od brata Roberta - 21.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Wątor Krzysztof – pogrzeb 17.03.2021

1. od mamy Janiny - 21.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Gębala Sabina – pogrzeb 22.03.2021

1. od wnuka Artura z żoną Beatą i Olusiem - 21.05.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Książek Stefania (Zofia) – pogrzeb 23.02.2021

1. od córki Stanisławy z rodziną - 21.05.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Kowalczyk Jan – pogrzeb 25.03.2021

1. od dzieci - 22.05.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Bartkowski Jarosław – pogrzeb 31.03.2021

1. od żony Marii, córki Anny i syna Łukasza - 23.05.godz.8.oo
Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie