Kancelaria parafialna czynna jest:

Poniedziałekpo Mszy wieczornej do 19:30
Wtoreknieczynna
Środapo Mszy wieczornej do 19:30
Czwartek8:00-9:00
Piątekpo Mszy wieczornej do 19:30
Sobota8:00-9:00

Kancelaria w niedziele i święta jest nieczynna (tylko pogrzeb można zgłosić, by ustalić termin).


Biblioteka Parafialna "Wikarówka"
czynna jest w niedziele w godz. 11:00-13:00 oraz w pierwsze piątki w godz. 14:00-16:00.

Parafialny Zespół Charytatywny
spotyka się w poniedziałki w godz. 17:00-18:00 w salce koło studni.

Kiosk parafialny
koło kościoła czynny jest w niedziele.

Udzielanie sakramentów świętych

Chrzest dzieci - udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej (z wyjątkiem 1 dnia świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy) ( w uzasadnionych przypadkach także w inne dni po uzgodnieniu z parafią)
Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym dniem chrztu dziecka.
Zgłaszając należy przedstawić:
- akt urodzenia dziecka z USC;
- podać dane rodziców chrzestnych ( imię, nazwisko, datę urodzenie i adres zamieszkania).
Do przyjęcia zadania chrzestnego i wypełnienia czynności liturgicznych może być dopuszczony ten, kto:
1) został wyznaczony przez rodziców dziecka;
2) jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat;
3) przyjął 3 sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i za-daniem, jakie ma pełnić;
4) należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.
(wprowadzenie do obrzędów chrztu ss.12n).
Przygotowanie do chrztu
- we czwartek poprzedzający uroczystość chrztu, po Mszy św. wieczornej ( w kościele).

Osoby mające pełnić zadanie chrzestnego poza parafią zgłaszają się do kancelarii parafialnej po zaświadczenie, potwierdzające, że są osobami wierzącymi i praktykującymi, mogącymi pełnić funkcję chrzestnego.
________________________________________
Sakrament Eucharystii (I komunia św.) – udzielany jest dzieciom w klasie III szkoły podstawowej ( pod koniec roku szkolnego). Przygotowanie do sakramentu trwa cały rok. Oprócz katechezy w szkole dzieci uczestniczą w spotkaniach comiesięcznych razem z rodzicami w kościele.
________________________________________
Sakrament pokuty - w dni powszednie codziennie:
- rano przed Mszą świętą o godz.7.oo (z wyjątkiem wakacji VII i VIII )
- wieczorem od 17.oo do 17.45
- w niedzielę przed każdą Mszą świętą;
- w pierwsze piątki miesiąca od 16.30 – 18.00.
________________________________________
Odwiedziny chorych - w pierwszy piątek miesiąca ( zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii)
- w nagłych przypadkach o każdej porze.
________________________________________
Sakrament bierzmowania - udzielany jest w młodzieży w trzeciej klasie Gimnazjum. (w 2 połowie roku szkolnego). Przygotowanie trwa 3 lata ( okres gimnazjum). W I i II klasie spotkania formacyjne są raz w miesiącu w parafii. W klasie trzeciej 2 razy w miesiącu ( jedno spotkanie w grupach w salce, drugie spotkanie wspólne w kościele).
________________________________________

Sakrament małżeństwa

1. OSOBY pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeństwa zgłaszają się w Kancelarii Parafial-nej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
(dobrze byłoby wcześniej ustalić termin spisania protokołu przedślubnego z Księdzem Proboszczem);
Jeśli ślub planowany jest z dużym wyprzedzeniem, to proszę zgłosić to także w kancelarii parafialnej.

2. Wymagane dokumenty do spisania protokołu przedślubnego:
a. dowód osobisty
b. świadectwo chrztu i bierzmowania (jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii)
c. świadectwo ukończenia katechizacji – indeks ( w zakresie szkoły średniej)
d. zaświadczenie z USC ( ślub konkordatowy) lub dokument zawarcia kontrakty cywilnego

3. Narzeczeni w ramach bezpośredniego przygotowania się do zawarcia sakramentu małżeństwa mają obowiązek:
a. uczestniczyć razem w katechezach dla narzeczonych lub w dniach skupienia dla narzeczonych,
b. odbyć przed ślubem konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego,
c. odbyć przed ślubem 2 spowiedzi celem głębszego przygotowania się do zawarcia sakramentu małżeństwa.