ks. Janusz Cebulski E.c. - proboszcz

wyświęcony w 1990 roku

ks. Daniel Małysa - wikary
wyświęcony w 2014 roku 

ks. Adam Szostak R.M. - emerytowany proboszcz
wyświęcony w 1978 roku