+ Tokarz  Stanisław  - pogrzeb 21.11.2018                     

 

 1. od kierownictwa i pracowników wytwórni wędlin ze Swoszowic - 12.03.godz.7.oo
 2. od koleżanek z NZOZ Kozłówek - 16.03.godz.7.oo
 3. od koleżanek z NZOZ Kozłówek - 24.03.godz.18.oo  koniec

 

+ Guzik  Janina  -  pogrzeb 1.12.2018

                           

 1. od Zbigniewa Job z rodziną - 11.03.godz.18.oo
 2. od Jadzi Job - 17.03.godz.7.oo
 3. od sąsiadów z ul. Niewodniczańskiego - 27.03.godz.7.oo
 4. od sąsiadów z ul. Niewodniczańskiego - 4.04.godz.7.oo
 5. od sąsiadów z ul. Niewodniczańskiego - 9.04.godz.18.oo   koniec

 

+ Jałocha Jan  -  pogrzeb 2.02.2019              

 

 1. od rodziny Zym - 13.03.godz.7.oo
 2. od Józefa i Ireny Drab z rodziną - 20.03.godz. 7.oo
 3. od Agaty i Leszka Bębenek - 30.03.godz.18.oo
 4. od rodzin: Fraś i Torbicki - 6.04.godz.7.oo         koniec

 

 

+ Drożdż Paweł  - pogrzeb  - 16.02.2019

 

 1. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 13.03.godz.7.oo
 2. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 18.03.godz.7.oo
 3. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 28.03.godz.7.oo
 4. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 4.04.godz.18.oo
 5. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 15.04.godz.7.oo
 6. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 22.04.godz.7.oo
 7. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 24.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

 

+ Łukasik  Dorota  -  pogrzeb 13.04    

 

 1. od Marii Kowalczyk i Tadeusza Krzak z rodzinami - 13.03.godz.7.oo
 2. od Elżbiety i Andrzeja Duraj - 18.03.godz.7.oo
 3. od rodziny Kowalczyk - 31.03.godz.18.oo
 4. od Elżbiety, Krzysztofa i Mateusza Kowina - 6.04.godz.7.oo
 5. od Wiesławy i Henryka Wrona - 16.04.godz.7.oo
 6. od Ewy i Łukasza Grochal - 22.04.godz.18.oo  koniec

                                  

 

+ Wąsowicz Władysław  - pogrzeb 26.06.19

 

 

 1. od Agaty i Dariusza Czubik - 10.03.godz.18.oo
 2. od Bernadety Wilkowskiej z rodziną - 19.03.godz.7.oo
 3. od Krystyny i Stanisława Budzyk - 27.03.godz.7.oo
 4. od Agaty i Krzysztofa Wąsowicz - 6.04.godz.7.oo
 5. od Jana i Krystyny Marusarz z rodziną - 12.04.godz.12.oo
 6. od rodziny Gut - 18.04.godz.18.oo
 7. od Łukasza Wąsowicza i Anny Soji - 24.04.godz.7.oo

 

                        Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

 + Wątor Stanisława  -  pogrzeb  12.07         

 

 1. od Apolonii Pabian z dziećmi - 13.03.godz.18.oo
 2. od Władysławy Frasik z rodziną - 20.03.godz.7.oo
 3. od rodziny Studnickich - 28.03.godz.7.oo
 4. od sąsiadek: Brożynowej i Ujmowej - 7.04.godz.7.oo
 5. od Cecylii Luzar - 12.04.godz.16.oo
 6. od koła seniorów z Wróblowic - 17.04.godz.7.oo
 7. od sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - 25.04.godz.7.oo

 

                        Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

                                               -

 

+ Dziedzic  Rozalia  - pogrzeb 29.07             

 

 1. od siostrzenicy Antoniny z rodzina - 11.03godz.18.oo
 2. od Elżbiety i Stanisława z Głogoczowa - 23.03.godz.7.oo
 3. od sąsiadów – rodziny Dziedzic - 28.03.godz.7.oo
 4. od Emilii i Kazimierza - 7.04.godz.7.oo
 5. od rodziny Gawor - 14.04.godz.18.oo
 6. rodziny Stryszowskich - 22,04,godz.7.oo
 7. od rodzin: Dziedzic i Lembas - 27.04.godz.7.oo koniec

 

 

+ Luzar Salomea  - pogrzeb  18.08

 

 1. od rodziny Wojtywa - 14.03.godz.7.oo
 2. od koleżanek z pracy z Firmy BM - 20.03.godz.7.oo   koniec

 

+ Jałocha  Teresa  - pogrzeb 22.08       

 

 1. od rodziny Jałocha - 2.03.godz.18.oo
 2. od Ireny Gruszka - 9.04.godz.7.oo       koniec

+ Góra  Stanisława – pogrzeb 7.09.2019

                                                       

 1. od Anny i Józefa Wrona - 14.03.godz.7.oo
 2. od Piotra Wrony - 17.03.godz.18.oo
 3. od Elżbiety i Jacka Polańskich - 30.03.godz.7.oo
 4. od Anny i Marcina Sołtys - 7.04.godz.7.oo
 5. od rodziny Wąsowicz - 16.04.godz.7.oo
 6. od rodziny Kalinka - 22.04.godz.18.oo
 7. od Jadwigi Job - 27.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

 

+ Kiciński Zdzisław  -  pogrzeb 21.09.2019

 

 1. od dzieci z rodzinami - 14.03.godz.7.oo
 2. od pracowników Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce - 23.03.godz.7.oo
 3. od pracowników Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce - 31.03.godz.7.oo
 4. od rodziny Trybalskich z Krakowa - 7.04.godz.18.oo
 5. od Stanisławy Drab - 17.04.godz.7.oo
 6. od rodziny Guzik - 22.04.godz.7.oo
 7. od Barbary i Andrzeja Olesińskich z rodziną - 27.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

 

+ Węglarz  Matylda  -  pogrzeb 2.10.2019

 

 1. od Józefa Drab z rodziną - 14.03.godz.18.oo
 2. od rodziny Podsiadło - 24.03.godz.7.oo
 3. od Leony Guzik - 30.03.godz.7.oo
 4. od Stanisława i Włodzimierza Szostak z Podolan - 8.04.godz.7.oo
 5. od rodziny Sas - 17.04.godz.7.oo  koniec

 

 

+ Orzechowska Janina – pogrzeb 29.10.19      

 

 1. od wnuka Artura z rodziną - 10.03.godz.7.oo
 2. od sąsiadów z ul. Kwiatowej - 16.03.godz.18.oo
 3. od sąsiadów: Cecylii Ujma i rodziny Proszków - 30.03.godz.7.oo       koniec

 

 

+ Bankowicz  Józefa – pogrzeb 5.11.19

 

 

 1. od Grażyny Czopek z rodziną - 10.03.godz.7.oo
 2. od kuzynki Władysławy z synem - 15.03.godz.10.oo
 3. od Małgorzaty Panuś z rodziną - 24.03.godz.7.oo
 4. od rodziny Waśniowskich - 31.03.godz.7.oo
 5. od rodziny Wacławik - 6.04.godz.18.oo
 6. od rodziny Gondek - 18.04.godz.7.oo
 7. od rodziny Kapera - 23.04.godz.7.oo
 8. od sąsiadów Stryszowskich - 27.04.godz.18.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

+ Cygan Michał - pogrzeb 6.11.19

 

 1. od Kasi i Jarosława Pis z rodziną - 10.03.godz.7.oo
 2. od Małgorzaty i Mariusza oraz Eli i Pawła Boruch z rodzinami –24.03.godz.7.oo
 3. od Władysławy Matuszewskiej - 31.03.godz.18.oo
 4. od Zuzanny, Sylwii i Oliwiera z rodzinami - 8.04.godz.7.oo   koniec

 

 

+ Marek Józef  - pogrzeb 8.11.19  

                                              

 1. od syna Andrzeja z żoną - 10.03.godz.18.oo
 2. od wnuczki Ani z rodziną - 25.03.godz.7.oo
 3. od wnuczki Agnieszki z rodziną - 31.03.godz.7.oo
 4. od wnuków: Agaty i Pawła - 8.04.godz.18.oo
 5. od siostry Anny z rodziną - 18.04.godz.7.oo
 6. od siostry Marii - 23.04.godz.7.oo
 7. od Szczepana z rodziną - 28.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

+ Czort Eugenia  – pogrzeb 20.11.19       -26/623

 

 1. od syna Tadeusza z rodziną - 11.03.godz.7.oo
 2. od wnuków: Adriana i Szymona - 25.03.godz.18.oo
 3. od wnuczki Magdy z rodziną - 1.04.godz.7.oo
 4. od Zofii Półtorniak - 8.04.godz.7.oo
 5. od Agaty i Andrzeja Mączeńskich - 19.04.godz.10.oo
 6. od Aliny Kuchno - 25.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

+ Trela Stanisław – pogrzeb 4.12.19

 

 1. od chrześnicy Ewy z rodziną Tokarz - 11.03.godz.7.oo
 2. od chrześniaka Jarosława z rodziną - 25.03.godz.7.oo
 3. od sąsiadek z ul. Syreńskiego - 1.04.godz.18.oo       koniec

 

+ Krawczyk Tadeusz  – pogrzeb 9.12.19           

 

 1. od syna z narzeczoną - 11.03.godz.7.oo
 2. od Sylwka i Barbary Jałocha - 25.03.godz.7.oo
 3. od siostry z mężem - 1.04.godz.7.oo
 4. od Artura Przetockiego z rodziną - 7.04.godz.18.oo
 5. od Józefy Krawczyk z rodziną - 20.04.godz.7.oo
 6. od sąsiadów rodzin: Dziedzic i Lembas - 28.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Brożek Józefa – pogrzeb 10.12.19

 

 1. od syna Piotra z żoną - 6.03.godz.18.oo
 2. od wnuka Oskara i wnuczki Nikoli - 26.03.godz.7.oo
 3. od córki Moniki z rodziną - 1.04.godz.7.oo
 4. od syna Grzegorza z rodziną - 11.04.godz.20.oo
 5. od siostry Danuty z mężem - 20.04.godz.7.oo
 6. od siostry Małgorzaty z rodziną - 28.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

+ Kursa Marek  – pogrzeb 10.12.2019

 

 1. od syna Roberta z rodziną - 8.03.godz.16.oo
 2. od rodziny Skorusa z Maruszyny - 21.03.godz.7.oo
 3. od Zofii Karkoszka - 2.04.godz.7.oo
 4. od Marzeny i Romana Mrowiec z Libertowa - 13.04.godz.16.oo
 5. od kolegów i koleżanek z pracy – Totolotek - 20.04.godz.7.oo
 6. od rodziny Krystian - 29.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

+ Bobek Fryderyka – pogrzeb 11.12.19

 

 1. od synowej Stanisławy z synem Pawłem - 26.03.godz.7.oo
 2. od wnuka Mariusza z rodzina - 2.04.godz.18.oo
 3. od wnuka Krzysztofa z rodziną - 14.04.godz7.oo
 4. od wnuka Rafała z rodziną - 21.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

 

+ Sarga Andrzej – pogrzeb 12.12.19

 

 1. od żony - 25.03.godz.18.oo
 2. od córki z mężem i wnukami - 3.04.godz.7.oo
 3. od syna Wojciecha z wnukiem - 14.04.godz.7.oo
 4. od syna Mariusza z żoną i wnukami i rodziną Marchewka - 19.04.godz.8.oo
 5. od syna Bartłomieja z żoną i wnukiem - 24.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

 

+ Wrona Franciszek – pogrzeb 13.12.19

 

 1. od żony Józefy - 26.03.godz.18.oo
 2. od syna Stanisława i synowej Marii - 3.04.godz.7.oo
 3. od wnuka Rafała z rodzina - 15.04.godz.7.oo
 4. od wnuczki Bogusławy z rodziną - 21.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Koziarczyk Krzysztof – pogrzeb 14.12.19

 

 1. od brata Tadeusza i żony Urszuli - 27.03.godz.18.oo
 2. od brata Tadeusza i żony Urszuli - 3.04.godz.7.oo
 3. od cioci Krystyny - 15.04.godz.7.oo
 4. od Kuzynki Ewy z rodzina - 21.04.godz.7.oo

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

 

+ Guzik Kazimiera – pogrzeb 18.12.19 

 

 1. od Haliny i Jana Woźniak - 27.03.godz.7.oo
 2. od chrześniaka Waśniowskiego z rodziną - 4.04.godz.7.oo         koniec

 

 

Sikora Urszula – pogrzeb 30.12.19

 

 1. od męża z córkami - 28.03.godz.18.oo
 2. od rodziców - 4.04.godz.7.oo
 3. od brata Grzegorza z rodziną - 11.04.godz.20.oo
 4. od rodzin: Pabian i Giemzik - 19.04.godz.10.oo
 5. od brata Roberta - 25.04.godz.7.oo

 

 

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

 

Msze Gregoriańskie za + Urszulę Sikora

 

 1. od rodzin Dziedzic i Pamuła -
 2. od rodzin: Dziedzic i Pamuła -
 3. od Patrycji i Mariusza Marszalik -
 4. od Wioletty i Tomasza Stramek -
 5. od Justyny i Piotra Kozioł -
 6. od Moniki i Aleksandra Cholewa -
 7. od Anieli Lenik -
 8. od mieszkańców ul Zbydniowickiej -
 9. od Danuty i Jana Malec z rodziną -
 10. od Mateusza Góra -
 11. od Grażyny i Jana Góra -
 12. od rodziny Szopa -
 13. od Bożeny i Janusza Michalik -
 14. od Zofii i Waldemara Mlaś z Rzeszotar -
 15. od kuzynki Joanny z mężem z Zakopanego -
 16. od kuzynki Kasi z mężem z Katowic -
 17. od cioci Poli z mężem z Katowic -
 18. od kolegów z pracy Tomka -
 19. od kolegów z pracy Tomka -
 20. od Bożeny i Marzeny Sławińskich -
 21. od Józefy i Józefa Salawa -
 22. od Roberta i Małgorzaty Pabian -
 23. od Krystyny i Doroty Pabian -
 24. od rodziny Sołtys -
 25. od Małgorzaty i Klaudii Michalik -
 26. od rodzin: Zych, Kot i Ziomek                                    -
 27. od rodzin: Zych, Kot i Ziomek -
 28. od rodziny z Podstolic -
 29. od Szczepana i Agaty Gawor z rodzina -
 30. od Szczepana i Agaty Gawor z rodziną -