+ Bobek Zenon - pogrzeb 20.11.2018

1. od Artka i Doroty z rodziną - 11.11.godz.18.oo
2. od Artka i Doroty z rodziną - 18.11.godz.7.oo
3. od Jadzi i Tomka z rodzina - 28.11.godz.7.oo
4. od Krystyny i Piotra - 8.12.godz. 8.oo
5. od Anny i Wiesława Bobek z rodzina - 19.12.godz.7.oo
6. od rodzin: Skóbel i Niebrzegowski - 1.01.godz.10.oo
7. od Zofii Bobek oraz rodzin: Ziółkowski i Frasik - 11.01.godz.7.oo
8. od sąsiadki Eli Bruzda z synami - 20.01.godz.7.oo
9. od sąsiadów: Lach i Pabian z rodzinami - 28.01.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Tokarz Stanisław - pogrzeb 21.11.2018

1. od Józefa Stefanika z żoną - 12.11.godz.7.oo
2. od Krystyny Litwa z Krakowa - 18..11.godz.7.oo
3. od Jana Urygi z rodziną - 29.11.godz.7.oo
4. od kolegów z firmy Anbo - 10.11.godz.18.oo
5. od kolegów z firmy Anbo - 20.12.godz.7.oo
6. od Stanisławy i Piotra Fecko z rodziną z Tęgoborzy - 2.01.godz.7.oo
7. od rodziny Rateński - 11.01.godz.7.oo
8. od rodziny Sobelga - 21.01.godz.7.oo
9. od rodziny Szczypczyk - 29.01.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Guzik Janina - pogrzeb 1.12.2018

1. od Barbary Wątor - 9.11.godz.7.oo
2. od rodziny Doroza - 19.11.godz.7.oo
3. od Poli z rodzina - 29.11.godz.18.oo
4. od Janiny Koza - 11.12.godz.7.oo
5. od Mariana Bobka z rodziną - 20.12.godz.7.oo
6. od koleżanki Herminy z mężem - 2.01.godz.7.oo
7. od koła seniorów z Wróblowic - 12.01.godz.10.oo
8. od koleżanki Danuty z mężem - 21.01.godz.7.oo
9. od Barbary i Ryszarda Gawor - 29.01.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Rybusiewicz Leopold - pogrzeb 3.01.2019

1. od rodziny Ujma z ul. Gościnnej - 11.11.godz.7.oo
2. od rodzin: Pabian i Michalak - 19.11.godz.7.oo
3. od pracowników DPS-u Bonifratów na Zielonej - 30.11.godz.18.oo
4. od Zofii Bobek i rodziny Ziółkowskich - 11.12.godz.7.oo
5. od rodziny Frasik - 21.12.godz.7.oo
6. od szwagra Stefana z rodziną - 2.01.godz.18.oo
7. od Haliny i Marka Gawor - 13.01.godz.7.oo
8. od Haliny i Marka Gawor - 21.01.godz.7.oo
9. od rodziny Słomka - 30.01.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Szymski Janusz - pogrzeb 24.01.2019

1. od rodziny Myśków z Golkowic - 12.11.godz.7.oo
2. od rodziny Piszczek - 20.11,godz.7.oo
3. od Michała Lach - 30.11.godz.18.oo
4. od rodziny Lach - 12.12.godz.7.oo
5. od Józefa i Józefy Pabian z rodziną - 21.12.godz.7.oo
6. od Iwony, Jacka i Pawła Adamowskich - 3.01.godz.7.oo
7. od Janusza Ujma z rodziną - 13.01.godz.7.oo
8. od Izy i Jacka Mazgaj - 22.01.godz.7.oo
9. od Stanisława Orzechowskiego z rodziną - 30.01.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Czesława Hyszko – pogrzeb 1.02.2019

1. od chrzestnej Czesławy Góra z mężem - 12.11.godz.18.oo
2. od rodziny Bruzda - 20.11.godz.7.oo
3. od rodziny Wrona - 29.11.godz.7.oo
4. od Ireny Drab z rodziną - 11.12.godz.18.oo
5. od rodziny Relich - 19.12.godz.18.oo
6. od rodziny Szarnicki - 3.01.godz.7.oo
7. od pracowników firmy Lynka - 14.01.godz.7.oo
8. od pracowników firmy Lynka - 22.01.godz.7.oo koniec


+ Jałocha Jan - pogrzeb 2.02.2019

1. od Stanisławy i Łukasza Drab - 12.11.godz.7.oo
2. od firmy Rohlig Suus Logistics - 21.11.godz.7.oo
3. od Józefa i Ewy Góra oraz rodziny Zaręba - 1.12.godz.12.oo
4. od rodziny Seweryn - 12.12.godz.7.oo
5. od rodziny Kaczmarczyk - 21.12.godz.7.oo
6. od Jana i Władysławy Wrona z rodzina - 4.01.godz.7.oo
7. od Mariana z rodziną - 14.01.godz.7.oo
8. od rodziny Góra (sąsiadów) - 22.01.godz.7.oo
9. od Barbary i Mieczysława z rodziną - 30.01.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Łukasik Władysław - pogrzeb 12.02.2019

1. od Danuty i syna Krzysztofa - 12.11.godz.18.oo
2. od rodziny Łysoń - 22.11.godz.7.oo
3. od Agaty i Izy - 30.11.godz.7.oo
4. od koleżanek i kolegów syna z Rady Miejskiej w ŚG - 13.12.godz.7.oo
5. od firmy Relotec - 25.12.godz.10.oo
6. od stowarzyszenia Zielone Światło dla Wrząsowic - 4.01.godz.7.oo
7. od sąsiadki Mieczysławy z rodziną - 15.01.godz.7.oo
8. od rodziny z Łączan - 23.01.godz.7.oo
9. od firmy Werpol - 1.02.godz.18.oo
10. od Irka i Tadeusza - 10.02.godz.7.oo koniec

+ Drożdż Paweł - pogrzeb - 16.02.2019

1. od sąsiadki Joli z mężem - 13.11.godz.7.oo
2. od chrzestnej - 22.11.godz.7.oo
3. od firmy Donna - 3.12.godz.18.oo
4. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 13.12.godz.7.oo
5. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 23.12.godz.7.oo
6. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 4.01.godz.7.oo
7. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 15.01.godz.7.oo
8. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 23.01.godz.7.oo
9. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 31.01.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Turaj Apolonia - pogrzeb 2. 03.2019

1. od Ireny i Piotra Górzańskich z rodzina - 14.11.godz.7.oo
2. od rodziny Pulchnych - 22.11.godz.18.oo
3. od sąsiadki Stanisławy Suder - 29.11.godz.7.oo
4. od Bożeny i Stanisława Suder z rodzina - 14.12.godz.7.oo
5. od rodziców i dzieci z 3 klasy z Olszowic - 20.12.godz.18.oo
6. od rodziny Szczepański z Jodłówki Tuchowskiej - 6.01.godz.8.oo
7. od rodziny Piątek ( ++ Apolonia i Stanisław Turaj) - 15.01.godz.7.oo koniec

+ Siemieniec Mieczysław - pogrzeb 6.03.2019

1. od Elżbiety i Stanisława Knet - 14.11.godz.7.oo
2. od siostry Janiny - 23.11.godz.7.oo
3. od Grażyny i Kazimierza Torbickich - 2.12.godz.7.oo
4. od Alicji i Wojciecha Fraś - 13.12.godz.18.oo
5. od Agaty i Leszka Bębenek z rodziną - 27.12.godz.7.oo
6. od rodzin: Suchan i Urbanik - 5.01.godz.10.oo
7. od rodzin: Szostak i Węgrzyn - 16.01.godz.7.oo
8. od Stanisławy i Łukasza Drab - 24.01.godz.7.oo
9. od Haliny i Edwarda Szymskich - 31.01.godz.7.oo koniec


+ Łukasik Dorota - pogrzeb 13.04

1. od syna Andrzeja - 15.11.godz.7.oo
2. od synowej Anny Łukasik - 25.11.godz.7.oo
3. od wnuczki Pauliny z rodziną - 3.12.godz.7.oo
4. od wnuczki Asi z Maćkiem - 14.12.godz.18.oo
5. od bratowej i Jacha Wrona z rodziną - 20.12.godz.18.oo
6. od koła Emerytów i rencistów z Wróblowic - 6.01.godz.10.oo
7. od Ewy Spanuth i Roberta Kurleto z rodzinami - 16.01.godz.7.oo
8. od Bogumiły Drożdż - 24.01.godz.7.oo
9. od sąsiadów z ul. Niewodniczańskiego - 31.01.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Orzechowski Władysław – pogrzeb 14.05.19

1. od Sylwii i Pawła - 16.11.godz.7.oo
2. od Emilii, Jadwigi i Wiesława Gawor - 25.11.godz.7.oo
3. od kuzyna Tadka z zona - 3.12.godz.7.oo
4. od brata Mieczysława - 17.12.godz.18.oo
5. od rodziny Nowak - 28.12.godz.7.oo
6. od bratowej Marii z rodziną - 7.01.godz.7.oo
7. od rodziny Guzik (sąsiadów) - 17.01.godz.7.oo
8. od chrześnicy Małgorzaty z rodziną - 24.01.godz.7.oo
9. od Władysława Orzechowskiego i chrześniaka Ryszarda z rodziną – 1.02.godz.7.oo Koniec


+ Wąsowicz Władysław - pogrzeb 26.06.19

1. od syna Stanisława z rodziną - 5.11.godz.7.oo
2. od rodziny Jeleńczyk - 17.11.godz.10.oo
3. od syna Stanisława z rodziną - 26.11.godz.7.oo
4. od syna Andrzeja z rodziną - 5.12.godz.7.oo
5. od wnuków - 14.12.godz.7.oo
6. od Jana Ziemiańskiego - 25.12.godz.8.oo
7. od Izabeli Synowiec z mężem - 5.01.godz.10.oo
8. od rodziny Kicińskich - 17.01.godz.7.oo
9. od brata Jana z rodziną - 25.01.godz.7.oo
10. od brata Stanisława z rodziną - 1.02.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Wątor Stanisława - pogrzeb 12.07

1. od wnuczki Edyty Bobek - 16.11.godz.7.oo
2. od wnuczki Anety Góralczyk z mężem Andrzejem i teściową Janiną - 24.11.godz. 8.oo
3. od wnuka Rafa Skrzypek z żoną Magdaleną i dziećmi: Maksymilianem i Hanna – 6.12.godz.7.oo
4. od wnuka Łukasza - 17.12.godz.7.oo
5. od wnuka Marcina Skrzypka - 22.12.godz.8.oo
6. od chrześnicy Marty - 7.01.godz.7.oo
7. od brata Czesława z rodziną - 18.01.godz.7.oo
8. od rodziny Stefanik - 25.01.godz.7.oo
9. od róży zelatorki Syrek - 1.02.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie
-
+ Tylek Mieczysław - pogrzeb 18.07

1. od Beaty Job - 26.11.godz,7.oo
2. od Anieli i Józefa Kaczmarczyk - 7.12.godz.7.oo
3. od rodziny Polańskich - 18.12.godz.18.oo
4. od Magdaleny i Mirosława Kowalczuk z synem Michałem - 7.01.godz.7.oo
5. od Janiny i Kazimierza Bobek; od Małgorzaty i Stanisława Piąstka z rodzinami – 18.01.godz.7.oo
koniec

+ Dziedzic Rozalia - pogrzeb 29.07

1. od syna Zbigniewa - 26.11.godz.7.oo
2. od synowej Elżbiety - 7.12.godz.7.oo
3. od wnuczek: Agnieszki i Kasi z rodziną - 18.12.godz.18.oo
4. od wnuczki Agnieszki z rodziną - 26.12.godz.8.oo
5. od wnuczki Ani z rodziną - 8.01.godz.7.oo
6. od chrześnicy Alicji z rodzina - 18.01.godz.7.oo
7. od Marii i Czesława Marek z rodziną - 26.01.godz.16.oo
8. od rodziny Strózik - 3.02.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Luzar Salomea - pogrzeb 18.08

1. od wnuków - 1.12.godz.10.oo
2. od siostry Anny z rodzina - 9.12.godz.7.oo
3. od kuzynek: Jolanty i Rozalii z rodzinami - 17.12.godz.7.oo
4. od Izabeli i Jana Synowiec - 21.12.godz.18.oo
5. od Danuty i Jana Malec z Rzeszotar - 8.01.godz.7.oo
6. od rodziny Michaliny Syrek - 19.01.godz.8.oo
7. od rodziny Elżbiety i Krzysztofa Syrek - 26.01.godz.10.oo
8. od Beaty i Marka - 3.02.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Jałocha Teresa - pogrzeb 22.08

1. od córki Małgorzaty z rodzina - 8.11.godz.7.oo
2. od córki Małgorzaty z rodzina - 26.11.godz.18.oo
3. od chrześnicy Joli z rodziną - 10.12.godz.7.oo
4. od Czesławy Czort z córkami - 18.12.godz.7.oo
5. od Zosi Szeremeta - 22.12.godz.16.oo
6. od Joli i Ryszarda Wadowskich - 9.01.godz.7.oo
7. od Magdaleny i Dariusza Przetockich z rodziną - 19.01.godz.8.oo
8. od Marii Czort z córkami - 27.01.godz.7.oo
9. od rodziny Rapacz ze Skawiny - 3.02.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Góra Stanisława – pogrzeb 7.09.2019

1. od córki z rodziną - 29.12.godz.8.oo
2. od córki z rodziną - 9.01.godz.7.oo
3. od syna z rodzina - 19.01.godz.10.oo
4. od syna z rodziną - 27.01.godz.7.oo
5. od brata Tadeusza - 4.02.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Krasny Eugeniusz - pogrzeb 12.09.2019

1. od rodziny Pyjas - 28.12.godz.7.oo
2. od rodziny Pyjas - 9.01.godz.18.oo
3. od sąsiada Marcina z rodziną - 19.01.godz.18.oo koniec

+ Kiciński Zdzisław - pogrzeb 21.09.2019

1. od dzieci z rodzinami - 29.12.godz.10.oo
2. od dzieci z rodzinami - 10.01.godz.7.oo
3. od dzieci z rodzinami - 20.01.godz.7.oo
4. od dzieci z rodzinami - 27.01.godz.7.oo
5. od dzieci z rodzinami - 4.02.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Kupiec Maria - pogrzeb 27.09.2019

1. od męża - 30.12.godz.7.oo
2. od córki, zięcia i wnuków - 10.01.godz.7.oo
3. od bratowej z rodziną z Bochni - 23.01.godz.18.oo
4. od chrześnicy Grażyny z rodzina - 28.01.godz.7.oo
5. od Wiktorii Janas z rodziną - 4.02.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Węglarz Matylda - pogrzeb 2.10.2019

1. od córki Renaty z mężem i dziećmi - 1.01.godz.8.oo
2. od bratowej Stanisławy z rodziną - 10.01.godz.7.oo
3. od Krystyny Jałocha z rodziną - 20.01.godz.7.oo
4. od Krystyny Jałocha z rodziną - 28.01.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie