+ Orzechowski Władysław - pogrzeb 17.07 .18

1. od Władysława i Michała Pabian - 9.11.godz.7.oo
2. od właścicieli i pracowników firmy MALEC - 18.11.godz18.oo
3. od właścicieli i pracowników firmy MALEC - 27.11.godz.7.oo
4. od właścicieli i pracowników firmy MALEC - 10.12.godz.7.oo
5. od właścicieli i pracowników firmy MALEC - 18.12.godz.7.oo koniec


+ Wrona Czesław – pogrzeb 10.10.2018

1. od rodziny Marek - 11.11.godz.7.oo
2. od rodziny Pająk z Bochni - 19.11.godz.18.oo
3. od Wiesława Matyaszek z Ostrowa Szlacheckiego - 27.11.godz.7.oo
4. od rodziny Kmiecik z Bochni - 4.12.godz.18.oo
5. od sąsiadów Kurowskich - 19.12.godz.7.oo
6. od rodziny Tracz z Gawłowa - 27.12.godz.7.oo koniec

+ Fraś Wojciech – pogrzeb 12.10.2018

1. od Małgorzaty i Macieja Fraś z rodziną - 11.11.godz.7.oo
2. od Józi Fraś - 20.11.godz.18.oo
3. od Wandy Zalas i Stanisławy Sarga - 27.11.godz.7.oo
4. od pracowników DPS-u w Sułkowie - 6.12.godz.18.oo koniec


+ Bobek Zenon - pogrzeb 20.11.2018

1. od Artka i Doroty z rodziną - 11.11.godz.18.oo
2. od Artka i Doroty z rodziną - 18.11.godz.7.oo
3. od Jadzi i Tomka z rodzina - 28.11.godz.7.oo
4. od Krystyny i Piotra - 8.12.godz. 8.oo
5. od Anny i Wiesława Bobek z rodzina - 19.12.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Tokarz Stanisław - pogrzeb 21.11.2018

1. od Józefa Stefanika z żoną - 12.11.godz.7.oo
2. od Krystyny Litwa z Krakowa - 18..11.godz.7.oo
3. od Jana Urygi z rodziną - 29.11.godz.7.oo
4. od kolegów z firmy Anbo - 10.11.godz.18.oo
5. od kolegów z firmy Anbo - 20.12.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Hajduk Jan - pogrzeb 23.11.2018

1. od rodziny Suchan i Urbanik - 9.11.godz.7.oo
2. od rodziny Suchan i Urbanik - 19.11.godz.7.oo
3. od Ali i Władzi - 27.11.godz.18.oo
4. od rodziny Moskal (sąsiadów) - 10.12.godz. 7.oo
5. od rodziny Strózik - 20.12.godz.7.oo
6. od seniorów koła artystycznego KLIKA - 27.12.godz.7.oo koniec


+ Guzik Janina - pogrzeb 1.12.2018

1. od Barbary Wątor - 9.11.godz.7.oo
2. od rodziny Doroza - 19.11.godz.7.oo
3. od Poli z rodzina - 29.11.godz.18.oo
4. od Janiny Koza - 11.12.godz.7.oo
5. od Mariana Bobka z rodziną - 20.12.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Rybusiewicz Leopold - pogrzeb 3.01.2019

1. od rodziny Ujma z ul. Gościnnej - 11.11.godz.7.oo
2. od rodzin: Pabian i Michalak - 19.11.godz.7.oo
3. od pracowników DPS-u Bonifratów na Zielonej - 30.11.godz.18.oo
4. od Zofii Bobek i rodziny Ziółkowskich - 11.12.godz.7.oo
5. od rodziny Frasik - 21.12.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Szymski Janusz - pogrzeb 24.01.2019

1. od rodziny Myśków z Golkowic - 12.11.godz.7.oo
2. od rodziny Piszczek - 20.11,godz.7.oo
3. od Michała Lach - 30.11.godz.18.oo
4. od rodziny Lach - 12.12.godz.7.oo
5. od Józefa i Józefy Pabian z rodziną - 21.12.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Czesława Hyszko – pogrzeb 1.02.2019

1. od chrzestnej Czesławy Góra z mężem - 12.11.godz.18.oo
2. od rodziny Bruzda - 20.11.godz.7.oo
3. od rodziny Wrona - 29.11.godz.7.oo
4. od Ireny Drab z rodziną - 11.12.godz.18.oo
5. od rodziny Relich - 19.12.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Jałocha Jan - pogrzeb 2.02.2019

1. od Stanisławy i Łukasza Drab - 12.11.godz.7.oo
2. od firmy Rohlig Suus Logistics - 21.11.godz.7.oo
3. od Józefa i Ewy Góra oraz rodziny Zaręba - 1.12.godz.12.oo
4. od rodziny Seweryn - 12.12.godz.7.oo
5. od rodziny Kaczmarczyk - 21.12.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Barbara Tomana - pogrzeb 2.02.2019

1. od zarządu i Spółki Beskidy - 13.11.godz.7.oo
2. od kolegów i koleżanek z placu Beskidy - 20.11.godz.18.oo
3. od kolegów i koleżanek z placu Beskidy - 30.11.godz.7.oo Koniec


+ Łukasik Władysław - pogrzeb 12.02.2019

1. od Danuty i syna Krzysztofa - 12.11.godz.18.oo
2. od rodziny Łysoń - 22.11.godz.7.oo
3. od Agaty i Izy - 30.11.godz.7.oo
4. od koleżanek i kolegów syna z Rady Miejskiej w ŚG - 13.12.godz.7.oo
5. od firmy Relotec - 25.12.godz.10.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Drożdż Paweł - pogrzeb - 16.02.2019

1. od sąsiadki Joli z mężem - 13.11.godz.7.oo
2. od chrzestnej - 22.11.godz.7.oo
3. od firmy Donna - 3.12.godz.18.oo
4. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 13.12.godz.7.oo
5. od dyrekcji i pracowników ZWSE Skawina - 23.12.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Kmita Feliksa - pogrzeb 23.02.2019

1. od sąsiadów z ul. Syreńskiego - 13.11.godz.18.oo
2. od rodziny Kaczmarczyk - 20.11.godz.7.oo koniec

+ Jałocha Andrzej - pogrzeb 26.02.2019

1. od rodziny Kowalczyk - 13.11.godz.7.oo
2. od Agaty z rodziną - 23.11.godz.7.oo
3. od rodziny Cieluch - 30.11.godz.7.oo
4. od rodziny Mieszczak z Oświęcimia - 14.12.godz.18.oo
5. od rodziny Romanowskich - 23.12.godz.7.oo
6. od Aleksandra Gruszki z rodziną - 30.12.godz.7.oo koniec

+ Turaj Apolonia - pogrzeb 2. 03.2019

1. od Ireny i Piotra Górzańskich z rodzina - 14.11.godz.7.oo
2. od rodziny Pulchnych - 22.11.godz.18.oo
3. od sąsiadki Stanisławy Suder - 29.11.godz.7.oo
4. od Bożeny i Stanisława Suder z rodzina - 14.12.godz.7.oo
5. od rodziców i dzieci z 3 klasy z Olszowic - 20.12.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Siemieniec Mieczysław - pogrzeb 6.03.2019

1. od Elżbiety i Stanisława Knet - 14.11.godz.7.oo
2. od siostry Janiny - 23.11.godz.7.oo
3. od Grażyny i Kazimierza Torbickich - 2.12.godz.7.oo
4. od Alicji i Wojciecha Fraś - 13.12.godz.18.oo
5. od Agaty i Leszka Bębenek z rodziną - 27.12.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Wnęk Aniela - pogrzeb 27.03.19

1. od kuzynek z Wrząsowic - 15.11.godz.7.oo
2. od Teresy Ujma i Anny Małopolskiej - 23.11.godz.7.oo
3. od zakładu pogrzebowego Kowalczyk - 2.12.godz.7.oo
4. od rodziny Piszczek - 15.12.godz.8.oo
5. od Ryszarda Ujma z rodziną - 21.12.godz.18.oo
6. od Zofii i Zbigniewa Ujma z rodziną - 28.12.godz.7.oo koniec


+ Kaja Stanisław - pogrzeb 5.04 .19

1. od Moniki Kaja-Duplak z rodziną - 15.11.godz.7.oo
2. od Rozalii Wójcik z córką Grażyną - 25.11.godz.7.oo
3. od Agnieszki i Wiesława z rodziną - 4.12.godz.18.oo
4. od Bogusławy i Jacka z rodziną - 16.12.godz.7.oo koniec

+ Łukasik Dorota - pogrzeb 13.04

1. od syna Andrzeja - 15.11.godz.7.oo
2. od synowej Anny Łukasik - 25.11.godz.7.oo
3. od wnuczki Pauliny z rodziną - 3.12.godz.7.oo
4. od wnuczki Asi z Maćkiem - 14.12.godz.18.oo
5. od bratowej i Jacha Wrona z rodziną - 20.12.godz.18.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie+ Orzechowski Władysław – pogrzeb 14.05.19

1. od Sylwii i Pawła - 16.11.godz.7.oo
2. od Emilii, Jadwigi i Wiesława Gawor - 25.11.godz.7.oo
3. od kuzyna Tadka z zona - 3.12.godz.7.oo
4. od brata Mieczysława - 17.12.godz.18.oo
5. od rodziny Nowak - 28.12.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Drażniowska Krystyna – pogrzeb 22. 05.19

1. od Gerarda z rodziną - 4.11.godz.7.oo
2. od Haliny Murzyn - 16.11.godz.18.oo
3. od Krystyny Ujma z córkami - 28.11.godz.7.oo koniec


+ Wąsowicz Władysław - pogrzeb 26.06.19

1. od syna Stanisława z rodziną - 5.11.godz.7.oo
2. od rodziny Jeleńczyk - 17.11.godz.10.oo
3. od syna Stanisława z rodziną - 26.11.godz.7.oo
4. od syna Andrzeja z rodziną - 5.12.godz.7.oo
5. od wnuków - 14.12.godz.7.oo
6. od Jana Ziemiańskiego - 25.12.godz.8.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Wątor Stanisława - pogrzeb 12.07

1. od wnuczki Edyty Bobek - 16.11.godz.7.oo
2. od wnuczki Anety Góralczyk z mężem Andrzejem i teściową Janiną - 24.11.godz. 8.oo
3. od wnuka Rafa Skrzypek z żoną Magdaleną i dziećmi: Maksymilianem i Hanna – 6.12.godz.7.oo
4. od wnuka Łukasza - 17.12.godz.7.oo
5. od wnuka Marcina Skrzypka - 22.12.godz.8.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Twardowska Franciszka - pogrzeb 15.07
1. od pielęgniarek i lekarza z przychodni pracy Joli - 25.11.godz.18.oo
2. od Stowarzyszenia Zielone światło dla Wrząsowic - 6.12.godz.7.oo
3. od rodziny Kwintowskich - 17.12.godz.7.oo
4. od rodziny Słomków - 25.12.godz.16.oo koniec

-
+ Tylek Mieczysław - pogrzeb 18.07

1. od Beaty Job - 26.11.godz,7.oo
2. od Anieli i Józefa Kaczmarczyk - 7.12.godz.7.oo
3. od rodziny Polańskich - 18.12.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Dziedzic Rozalia - pogrzeb 29.07

1. od syna Zbigniewa - 26.11.godz.7.oo
2. od synowej Elżbiety - 7.12.godz.7.oo
3. od wnuczek: Agnieszki i Kasi z rodziną - 18.12.godz.18.oo
4. od wnuczki Agnieszki z rodziną - 26.12.godz.8.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Luzar Salomea - pogrzeb 18.08

1. od wnuków - 1.12.godz.10.oo
2. od siostry Anny z rodzina - 9.12.godz.7.oo
3. od kuzynek: Jolanty i Rozalii z rodzinami - 17.12.godz.7.oo
4. od Izabeli i Jana Synowiec - 21.12.godz.18.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Jałocha Teresa - pogrzeb 22.08

1. od córki Małgorzaty z rodzina - 8.11.godz.7.oo
2. od córki Małgorzaty z rodzina - 26.11.godz.18.oo
3. od chrześnicy Joli z rodziną - 10.12.godz.7.oo
4. od Czesławy Czort z córkami - 18.12.godz.7.oo
5. od Zosi Szeremeta - 22.12.godz.16.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Góra Stanisława – pogrzeb 7.09.2019

1. od córki z rodziną - 29.12.godz.8.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Krasny Eugeniusz - pogrzeb 12.09.2019

1. od rodziny Pyjas - 28.12.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Kiciński Zdzisław - pogrzeb 21.09.2019

1. od dzieci z rodzinami - 29.12.godz.10.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Kupiec Maria - pogrzeb 27.09.2019

1. od męża - 30.12.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie