+ Bylica Jan - pogrzeb 25.07.2017

1. od Jadzi Job - 7.08.godz.18.oo
2. od Anny i Józefa Wrona - 23.08.godz.18.oo
3. od rodziny Turcza - 31.08.godz.7.oo
4. od rodzin: Bylica i Kaczor - 11.09.godz.7.oo
5. od rodzin: Pamuła i Dziedzic z ul. Gołąba - 22.09.godz.7.oo
6. od rodzin: Pamuła i Dziedzic z ul. Gołąba - 3.10.godz.7.oo
7. od rodzin: Pamuła i Dziedzic z ul. Gołąba - 12.10.godz.18.oo
8. od rodziny Berlan - 23.10.godz.7.oo
9. od rodziny z Lubnia - 31.10.godz.7.oo
10. od rodziny Sałapata z Bieńkówki - 6.11.godz.7.oo Koniec


+ Lach Mieczysława – 19.10.2017

1. od brata Andrzeja z rodziną - 8.08.godz.18.oo
2. od kuzynki Haliny z rodziną - 24.08.godz.18.oo
3. od rodziny Kawa - 1.09.godz.7.oo
4. od Małgorzaty i Marcina Gruszka - 12.09.godz.7.oo
5. od Doroty i Aleksandra Borzęckich z rodziną - 22.09.godz.18.oo
6. od Marii i Jana Bruzda - 3.10.godz.7.oo
7. od Edyty i Grzegorza Grzelak - 13.10.godz.7.oo Koniec

+ Rapacz Czesław – pogrzeb 23.11.2017

1. od Pawła Główka z rodziną - 10.08.godz.18.oo
2. od Marzeny i Agnieszki Główka - 24.08.godz.18.oo
3. od Barbary i Floriana Zasada - 1.09.godz.7.oo
4. od kuzynki Genowefy z rodziną - 12.09.godz.7.oo
5. od kuzyna Andrzeja Rapacza - 22.09.godz.7.oo
6. od pracowników RZGW z Nowego Sącza - 4.10.godz.7.oo
7. od pracowników RZGW z Nowego Sącza - 13.10.godz.7.oo
8. od siostry z Bielska Białej z rodziną - 24.10.godz.7.oo
9. od Marii Sroka z mężem - 12.11.godz.7.oo
10. od Chrześniaka Piotra z żoną - 23.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie
+ Tomana Leszek - pogrzeb 9.12.2017

1. od Jerzego i Marii Szczepan - 11.08.godz.18.oo
2. od Anastazji Seweryn i rodziny Karmasz - 27.08.godz.7.oo
3. od kuzynki Marii Kowalczyk z rodziną - 3.08.godz.7.oo
4. od rodziny Wrona - 12.09.godz.18.oo
5. od koleżanek córek (MCZP) - 24.09.godz.7.oo
6. od koleżanek córek (MCZP) - 5.10.godz.7.oo
7. od rodziny Kowalczyk z Rzeszotar - 15.10.godz.7.oo
8. od rodziny Sikora z Konar - 23.10.godz.18.oo
9. od rodziny Kucharczyk - 29.10.godz.7.oo
10. od rodziny Kucharczyk - 3.11.godz.7.oo Koniec


+ Brożek Anna – pogrzeb 23.12.2017

1. od chrześniaka Mariana z rodziną - 13.08.godz.18.oo
2. od Piotra Wrony - 27.08.godz.18.oo
3. od siostrzenicy Wandy z rodziną - 4.09.godz.18.oo
4. od Anny i Józefa Brożek - 12.09.godz.7.oo
5. od rodziny Frankowskich - 24.09.godz.7.oo
6. od chrześniaka Bogdana i Waldka Jałocha - 3.10.godz.18.oo
7. od wnuczki Agnieszki i wnuka Pawła - 15.11.godz.7.oo
8. od siostry Apolonii - 23.11.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Frankowska Władysława – pogrzeb 13.01

1. od rodziny Wąsowicz - 13.08.godz.18.oo
2. od Anny i Józefa Grąbel z rodziną - 28.08.godz.7.oo
3. od rodziny Łoboziak - 4.09.godz.7.oo
4. od rodziny Kamińskich - 13.09.godz.7.oo
5. od sąsiadki Wandas z rodziną - 24.09.godz.18.oo
6. od Wandy Zalas i Stanisławy Sarga - 5.10.godz.7.oo
7. od Genowefy Guzik - 15.10.godz.7.oo
8. od Haliny i Wiesława Cieślik z rodziną - 24.10.godz.7.oo Koniec


+ Malinowska Barbara - pogrzeb 17.01

1. od Katarzyny Krys z rodziną - 14.08.godz.18.oo
2. od Wiesławy i Henryka Wrona z rodziną - 28.08.godz.7.oo
3. od Koła Emerytów z Wróblowic - 4.09.godz.18.oo
4. od rodzin: Suchan i Urbanik - 13.09.godz.7.oo
5. od sąsiadów z ul. Niewodniczańskiego - 25.09.godz.7.oo
6. od sąsiadów z ul Niewodniczańskiego - 6.10.godz.7.oo
7. od Anny Gawor z rodziną - 21.10.godz.10.oo koniec


+ Surówka Stanisława - pogrzeb 18.01

1. od wnuczki Joanny Nalepa z rodziną - 14.08.godz.18.oo
2. od Teresy i Stanisława Olesek - 29.08.godz.7.oo
3. od Teresy i Stanisława Olesek - 5.09.godz.7.oo
4. od Marii i Tadeusza Olesek - 14.09.godz.7.oo
5. od Tadeusza zięcia - 25.09.godz.18.oo
6. od Tadeusza zięcia - 6.10.godz.7.oo
7. od wnuka Marcina z rodziną - 16.10.godz.7.oo
8. od chrześnicy Krystyny Jałocha z rodziną - 25.10.godz.7.oo
9. od chrześnicy Krystyny Jałocha z rodziną - 7.11.godz.18.oo
10. od rodziny Wrona - 16.11.godz.7.oo
11. od Sławomira Studnickiego z rodziną - 24.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Pożycka Jadwiga – pogrzeb 19.01

1. od Teresy i Stanisława Olesek - 14.08.godz.18.oo
2. od Teresy i Stanisława Olesek - 29.08.godz.7.oo
3. od Marii i Tadeusza Olesek - 5.09.godz.7.oo
4. od rodziny Kuśnierz z Dobczyc - 14.09.godz.7.oo
5. od brata Mariana z żoną - 26.09.godz.18.oo
6. od bratanicy Joanny z rodzina - 6.10.godz.7.oo
7. od brata Romana z rodzina - 16.10.godz.7.oo
8. od chrześniaka Piotra z rodziną - 25.10.godz.7.oo
9. od rodziny Studenckich - 7.11.godz.18.oo
10. od Sławomira Studnickiego z rodzina - 16.11.godz.7.oo
11. od Wandy i Andrzeja Świadek - 24.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Knapczyk Antoni – pogrzeb 31.01

1. od Krystyny i Władysława Ślusarczyk - 16.08.godz.18.oo
2. od Małgorzaty Sachs z rodziną - 29.08.godz.18.oo
3. od Jana Cieśli z rodziną - 5.09.godz.7.oo
4. od Teresy z dziećmi - 15.09.godz.7.oo
5. od Teresy i Heleny z Pępic - 25.09.godz.7.oo
6. od szwagra Józka z rodziną ze Świdnicy - 5.10.godz.18.oo
7. od Marysi i Gienka z Brzegu - 15.10.godz.7.oo
8. od rodziny Ślusarczyk z Brzezin - 24.10.godz.7.oo
9. od rodziny Waśniowskich - 6.11.godz.7.oo
10. od Wiesława Pacochy z rodziną - 15.11.godz.7.oo
11. od rodziny Szeremeta - 21.11.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Marchiński Marek – pogrzeb 3.02.2018

1. od rodzin: Seweryn i Tomana - 16.08.godz.18.oo
2. od rodziny Grabowskich - 29.08.godz.18.oo
3. od rodzin: Łopata i Syrek - 5.09.godz.18.oo
4. od Doroty i Leszka Ptasińskich z rodziną - 17.09.godz.7.oo
5. od rodzin: Dziedzic i Lembas - 26.09.godz.7.oo
6. od rodzin: Gawęda i Rajca - 7.10.godz.8.oo
7. od pracowników firmy „u Jędrusia „ z Wieliczki - 16.10.godz.7.oo
8. od pracowników firmy „u Jędrusia „ z Wieliczki - 26.10.godz.7.oo
9. od rodziny Moskal – 18.oo - 30.10.godz.18.oo Koniec

+ Romanek Mieczysław - pogrzeb 20.02.2018

1. od brata Stanisława z rodziną - 18.08.godz.18.oo
2. od siostry Marianny i Ludwika Chlebda - 30.08.godz.18.oo
3. od kuzynki Lesi z rodziną - 6.09.godz.7.oo
4. od kuzynki Józi z rodziną - 17.09.godz.7.oo
5. od bratanicy Anety z rodziną - 26.09.godz.7.oo
6. od Barbary i Bogdana Strózik - 4.10.godz.18.oo
7. od Beaty i Jacka Matoga z rodziną - 17.10.godz.7.oo
8. od rodziny Kurleto - 26.10.godz.7.oo
9. od rodziny Żołnierczyk - 6.11.godz.7.oo
10. od Haliny z rodziną - 15.11.godz.18.oo
11. od kuzynki Wandy z rodziną - 24.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Krawczyk Mieczysław - pogrzeb 21.02.2018

1. od Ewy i Feliksa Drab - 19.08.godz.8.oo
2. od rodziny Bruzda - 30.08.godz.7.oo
3. od rodziny Baran - 6.09.godz.7.oo
4. od sąsiadów - 17.09.godz.7.oo
5. od Barbary i Leszka Nazimek - 28.09.godz.18.oo
6. od chrześnicy Bogusi - 8.10.godz.7.oo
7. od Antoniego i Lucyny Hyszko - 17.10.godz.7.oo
8. od chrześnicy Kasi z Lubna z rodziną - 24.10.godz.18.oo
9. od rodziny Luzar - 7.11.godz.7.oo
10. od rodziny Drab - 16.11.godz.7.oo
11. od pracowników firmy „Sabaj” - 26.11.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Stefania Brożek – pogrzeb 24.02.2018

1. od córki Bogumiły - 22.08.godz.18.oo
2. od wnuków z rodzinami - 30.08.godz.18.oo
3. od wnuków i prawnuków z rodziną - 8.09.godz.7.oo
4. od rodziny Strózik -18.09.godz.7.oo
5. od Emilii i Bolesława Wrona z rodziną - 26.09.godz.7.oo
6. od Rozalii Dziedzic - 8.10.godz.18.oo
7. od Bożeny i Andrzeja Marek z rodziną - 17.10.godz.7.oo
8. od rodzin Piechnik i Faron z Jodłownika - 27.10.godz.7.oo
9. od rodziny Stachowicz z Jodłownika - 3.11.godz.7.oo Koniec

 

+ Job Bronisława - pogrzeb 24.02.2018

1. od córki Elżbiety - 22.08.godz.18.oo
2. od córki Elżbiety - 30.08.godz.18.oo
3. od córki Elżbiety - 8.09.godz.7.oo
4. od córki Elżbiety - 18.09.godz.7.oo
5. od rodziny Kapusta z Janowic - 27.09.godz.7.oo
6. od rodziny Stryszowskich z Rzeszotar - 9.10.godz.18.oo
7. od Czesławy Bała - 18.10.godz.7.oo
8. od Józefy Paryła - 27.10.godz.7.oo
9. od rodziny Bobek ze Stróży - 7.11.godz.7.oo
10. od członkiń Żywej Drogi Krzyżowej - 16.11.godz.18.oo
11. od rodziny Gwiżdż oraz Ireny - 26.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Jałocha Franciszka - pogrzeb 28.02.2018

1. od córki Iwony z rodziną - 23.08.godz.18.oo
2. od syna Adama z rodziną - 31.08.godz.7.oo
3. od Anny i Edwarda Jałocha z rodziną - 8.09.godz.7.oo
4. od siostry Julii Wrona z rodziną - 17.09.godz.18.oo
5. od siostry Lucyny Job i szwagierki Krystyny Jałocha - 28.09.godz.7.oo
6. od Małgorzaty i Zbigniewa Job wraz z rodziną - 8.10.godz.7.oo
7. od Marii i Jana Bobek wraz z rodziną - 18.10.godz.7.oo
8. od siostry Stanisławy Bajer z dziećmi - 26.10.godz.18.oo
9. od rodzin: Lembas i Dziedzic - 8.11.godz.7.oo
10. od firmy Soler - 17.11.godz.7.oo
11. od brata z żoną - 26.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Gruszka Stanisław – pogrzeb 5.03.18

1. od rodziny z Opola - 8.05.godz.7.oo
2. od żony - 31.08.godz.8.oo
3. od syna Mariusza z rodzina - 8.09.godz.18.oo
4. od syna Marcina z rodziną - 19.09. godz.7.oo
5. od Jana i Marii Bruzda - 28.09.godz.7.oo
6. od siostry Józefy - 9.10.godz.7.oo
7. od Haliny i Czesława z rodziną - 16.10.godz.18.oo
8. od siostry Marysi z synem Pawłem - 27.10.godz. 7.oo
9. od siostrzenicy Bożeny z mężem - 8.11.godz.7.oo
10. od Jana Kondysa - 17.11.godz.7.oo
11. od kuzynki Józefy Jałocha z dziećmi - 23.11.godz.18.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Góra Bronisława - pogrzeb 8.03.18
[
1. od córki z dziećmi i prawnukami - 31.08.godz.18.oo
2. od wnuczki Jolanty i Krzysztofa z rodziną - 10.09.godz.7.oo
3. od wnuka Jacha z żoną Elżbietą z dziećmi - 19.09.godz.7.oo
4. od rodziny Libera - 28.09.godz.7.oo
5. od chrześniaka Edwarda z rodziną - 9.10.godz.18.oo
6. od Joli Orzechowskiej z rodziną - 19.10.godz.7.oo
7. od Zofii i Adama Kania - 29.10.godz.7.oo
8. od Zofii i Adama Kania - 9.11.godz.7.oo
9. od Franciszka i Haliny Cempa z Nawojowej - 17.11.godz.7.oo koniec


+ Józefa Jasińska - pogrzeb 22.03.18

1. od syna Andrzeja - 18.09.godz.7.oo
2. od syna Andrzeja - 29.09.godz.7.oo
3. od syna Andrzeja - 2.10.godz.7.oo
4. od syna Andrzeja - 9.10.godz.7.oo
5. od syna Andrzeja - 19.10.godz.18.oo
6. od córki Danuty - 29.10.godz.7.oo
7. od córki Danuty - 9.11.godz.7.oo
8. od córki Danuty - 17.11.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Piskorz Franciszek – pogrzeb 28.03.18

1 od rodziny Kosiniak-Kamysz - 10.09.godz.7.oo
2 od rodziny Kosiniak-Kamysz - 19.09.godz.7.oo
3 od rodziny Hodurka - 29.09.godz.7.oo
4 od rodziny Hodurka - 9.10.godz.7.oo
5 od rodziny Tomczyk i siostrzenicy - 19.10.godz.7.oo
6 od rodzin: Wadowski i Szeremeta - 30.10.godz.18.oo
7 od Danuty i Mariana Pokuta z rodziną - 5.11.godz.7.oo Koniec


+ Siwarski Ludwik - pogrzeb 3.04.18

1 od córki Stanisławy z rodziną - 9.09.godz.8.oo
2 od córki Marii z rodziną - 18.09.godz.18.oo
3 od synowej Józefy - 29.09.godz.7.oo
4 od syna z synową - 10.10.godz.7.oo
5 od wnuczki Sylwii z Natalią - 19.10.godz.7.oo
6 od wnuczki Beaty z dziećmi - 31.10.godz.18.oo
7 od wnuka Marcina z żoną - 9.11.godz.7.oo
8 od wnuka Sławka z rodziną - 18.11.godz.18.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Kędziora Włodzimierz - pogrzeb 3.04.18

1 od żony z córkami - 10.09.godz.7.oo
2 od syna Włodka z rodziną - 19.09.godz.18.oo
3 od rodziny Biedroń - 1.10.godz.7.oo
4 od rodziny Twaróg - 10.10.godz.7.oo
5 od Marzeny i Rafała Burda, Stanisława Kędziora, Apolonii Idzikowskiej – 20.10.godz.7.oo
6 od sąsiadów: Szymskich i Góra - 31.10.godz.18.oo
7 od rodziny Kucała - 5.11.godz.7.oo koniec

 

+ Waśniowski Tadeusz - pogrzeb 12.04.18

1. od siostry Anny z rodziną - 11.09.godz.7.oo
2. od siostry Celiny - 20.09,godz.7.oo
3. od Jadwigi Kubik - 28.09.godz.18.oo
4. od Elżbiety i Jacka z córką - 10.10.godz.7.oo
5. od Waśniowskich z Zielonej - 20.10.godz.7.oo
6. od Jolanty Roesler z mężem - 30.10.godz.7.oo
7. od bratanicy z Konar - 9.11.godz.18.oo
8. od rodziny Deja z Chorążyc - 19.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Stefańczyk Janina - pogrzeb 14.04.18

1. od córki Jadwigi Faliszek - 15.09.godz. 18.oo
2. od wnuka Tomasza Faliszka - 20.09.godz.7.oo
3. od wnuka Łukasza Faliszka z rodziną - 29.09.godz.18.oo
4. od wnuka Mateusza Faliszka z żoną - 11.10.godz.7.oo
5. od wnuczki Katarzyny Góra z rodziną - 20.10.godz.7.oo
6. od córki Janiny z mężem - 30.10.godz.7.oo
7. od wnuczek; Marty i Dominiki z rodzinami - 11.11.godz.10.oo
8. od córki Zofii z mężem - 19.11.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Woźniak Stanisława - pogrzeb 14.04.18

1. od córki Haliny - 11.09.godz.7.oo
2. od wnuka Jarosława z rodziną - 21.09.godz.18.oo
3. od wnuka Piotra - 1.10.godz.7.oo
4. od wnuka Marcina - 11.10.godz.7.oo
5. od prawnuczki Oli z mamą - 22.10.godz.7.oo
6. od synowej Krystyny - 6.11.godz.18.oo
7. od wnuka Marcina - 12.11.godz.7.oo
8. od wnuczki Sylwii z rodziną - 19.11.godz.7.oo


Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Klimaszewski Stanisław - pogrzeb 23.05.18

1. od przyjaciół z firmy Plangeo - 1.10.godz.18.oo
2 od zarządu i pracowników firmy Talpa - 8.10.godz.7.oo koniec


+ Luzar Krzysztof - pogrzeb 23.05.18

1. od żony Władysławy i syna Jarosława - 21.09.godz.7.oo
2. od mamy z rodziną - 2.10.godz.7.oo
3. od syna Grzegorza - 10.10.godz.18.oo
4. od córki Beaty - 22.10.godz.7.oo
5. od córki Wiolety z rodziną - 30.10.godz.7.oo
6. od siostry z rodziną - 10.11.godz.7.oo
7. od brata Czesława z rodziną - 19.11.godzz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie


+ Łukasik Bogdan - pogrzeb 24.05.18

1. od żony i dziećmi - 21.09.godz.7.oo
2. od żony i dzieci - 2.10.godz.18.oo
3. mamy - 12.10.godz.7.oo
4. od siostry Grażyny z rodziną - 22.10.godz.7.oo
5. od rodziny Łukasik z Oświęcimia - 31.10.godz.7.oo
6. od Kazimiery Piszczek z rodziną - 10.11.godz.18.oo
7. od Zuzanny z rodziną - 20.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Łabuś Helena - 25.05.18

1. od syna Marka z rodziną - 11.10.godz.18.oo
2. od wnuka Przemka z rodziną - 23.10.godz.7.oo
3. od Kazimierza i Krystyny Chwastek - 31.10.godz.7.oo
4. od Bronisławy Chwastek z rodziną - 10.11.godz.7.oo
5. od chrześniaka Przemka Łabuś ( + Barbarę Adler ) - 20.11.godz.7.oo koniec


+ Jodłowski Marian - 26.05.18

1. od siostry Pauliny z rodziną - 12.10.godz.7.oo
2. od siostry Teresy z rodziną - 23.10.godz.7.oo
3. od brata Wiesława - 12.11.godz.7.oo
4. od siostrzenicy Marceliny z rodziną - 20.11.godz.18.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Kierdaj Janina - 1.06.18

1. od bratowej Marii Czort z córką Ewą - 13.11.godz.7.oo
2. od wnuczki Małgorzaty z rodziną - 20.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Kostrz Maria - 9.06.18

1. od Lucyny Job - 13.11.godz.7.oo
2. od Czesławy Czort z rodziną - 21.11.godz.7.oo
Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Gruszka Bronisław – 29.06.18

1. od córki - 14.11.godz.7.oo
2. od syna - 21.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Kotaś Kazimierz - 30.06.18

1. od brata Jana z rodziną - 14.11.godz.7.oo
2. od chrześnicy Zofii z Ochojna - 21.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Gawlik Maria - pogrzeb 5.07.18

1. od syna Rafała i Iwony - 22.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Gawor Józefa - pogrzeb 10.07.18

1. od córki Lucyny z rodziną - 22.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie

+ Bobek Stanisław - pogrzeb 11.07.18

1. od najbliższej rodziny - 23.11.godz.7.oo

Pozostałe msze będą odprawione w późniejszym terminie