Ogłoszenia

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z inicjatywy św. Jana Pawła II jest to Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Przepełnieni wdzięcznością za otrzymaną łaską zbawienia spoglądamy dziś ponownie na krzyż, aby dostrzec przebite włócznią Boże Serce, z którego wypływa zdrój wszelkiej łaski. Uroczystość niesie w sobie dwie przenikające się tajemnice: miłości Pana Boga, który otwiera przed nami swoje Serce, i nieprawości człowieka, którego grzechy ranią Serce Zbawiciela.

W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Trójcy Świętej.

Dni powszednie po Wniebowstąpieniu przygotowują na przyjęcie Ducha Świętego. Przygotowaniem jest przede wszystkim Eucharystia i liturgia godzin, oraz odmawiane inne modlitwy, które łączone będą z nabożeństwem czerwcowym. Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.