Ogłoszenia

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Po Mszach świętych będzie zbiórka dobrowolnych ofiar na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła. 

Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym.

Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. Rozpoczęcie we wtorek. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale i umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg. W tym roku miesiąc październik będzie w Kościele powszechnym nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Pierwszego października studenci rozpoczynają się nowy rok akademicki. Polecamy opiece Jezusowi - boskiemu Nauczycielowi wszystkich studentów i wykładowców szkół wyższych.

Okazja do spowiedzi świętej codziennie – rano przed Mszą św. i po południu od 17.oo do 17.4o

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich. 
Nieszpory w dniu dzisiejszym o godz. 15.4o, a o 16.oo Msza święta i dodatkowa Msza św. o godz.18.oo dla dzieci przygotowujących się w tym roku do Pierwszej Komunii świętej.

W najbliższą sobotę będziemy obchodzić święto Podwyższenia Krzyża św. Organizatorzy akcji Różaniec do granic organizują w tym dniu akcję modlitewną „Polska pod Krzyżem”. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godzinie 18.oo.