Ogłoszenia

W poniedziałek od godz. 15:00...

U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni.

W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”.

W sobotę wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zachęcamy do godnego przeżycia wigilii i całych świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności do zachowania takich zwyczajów, jak łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa przy zapalonej świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, odczytanie fragmentu Ewangelii i śpiewanie kolęd.

Od piątku, 16 grudnia rozpoczęcie nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób będziemy wypraszać sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym. On jest już blisko!