Ogłoszenia

28-30 kwietnia 2013 roku

28 kwietnia – niedziela

                                     8.oo – Msza św. z nauką ogólną

                                   10.oo – Msza św. z nauką ogólną

                                   12.oo – Msza św. z nauką ogólną

                                   15.oo – Godzina Miłosierdzia

                                   16.oo – Msza św. z nauką ogólną

                                   21.oo – Wieczorne czuwanie poprzedzone Apelem Jasnogórskim

29 kwietnia – poniedziałek – Dzień Nawiedzenia obrazu „Jezus ufam Tobie”

                                   17.oo – Oczekiwanie w kościele

                                   17.3o – Procesyjne wyjście z kościoła i oczekiwanie na przybycie Obrazu na parkingu

                                                przed kościołem                                 

                                   18.oo – Przywitanie Obrazu oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II

                                              - Procesja do kościoła 

                                              - Hołd Parafii   

                                              - Msza św.

                                              - uczczenie relikwii

                                              - modlitwa w ciszy

                                   21.oo – Droga Krzyżowa z Aktem przebaczenia z Apelem Jasnogórskim

                                   22.oo – Msza św. z udziałem księży rodaków i księży którzy pracowali w tej parafii.

                                   23.oo – Czuwanie młodzieży

                                   24.oo – Modlitwa Różańcowa z odczytywaniem próśb  

30 kwietnia – wtorek –  Czuwanie przy Obrazie i Relikwiach

                                Od 1.oo – do 7.oo Nocna Adoracja wg wyznaczonego porządku

                                               od 1.oo – 3.oo – parafianie z Kurdwanowa i Zbydniowic

                                               od 3.oo – 5.oo – parafianie z Wrząsowic

                                               od 5.oo – 7.oo – parafianie z Wróblowic

                                     7.oo – Modlitwy w różnych intencjach

                                             – modlitwa w ciszy

                                     9.oo – Msza św. dla chorych i starszych

                                            –  modlitwa w ciszy

                                   11.oo – Czuwanie modlitewne

                                   12.oo – Anioł Pański i nabożeństwo Wynagradzające

                                   13.oo – Modlitwa Różańcowa za zmarłych połączona z wypominkami

                                   14.oo – Modlitwa w ciszy

                                   15.oo – Godzina Miłosierdzia

                                   16.oo – Msza św. na zakończenie nawiedzenia

                                               Akt Zawierzenia Parafii Miłosierdziu Bożemu.

                                   17.15 – Liturgiczne pożegnanie Obrazu i Relikwii

                                   17.25 – Procesja z Obrazem do samochodu Kaplicy i przekazanie Obrazu do Parafii w Golkowicach

Uroczystość Zmartwychwstania jest przedłużona na cały przyszły tydzień – Oktawa Wielkanocna. Każdego dnia powtarzać będziemy te same słowa dzisiejszej liturgii: „Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Pozwólmy, aby nasze serca napełniały się tą prawdą naszej wiary przez udział w liturgii oktawy.

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości, po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego.

Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.

Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. Liturgia słowa ukazała nam Boga przebaczającego, przygarniającego swoje dzieci, które przez sakrament pokuty i płynące z niego przebaczenie pragną stanąć przy Chrystusowym ołtarzu.

Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby miały one konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.