Ogłoszenia

Słowo Boże uświadamia nam dziś na nowo faktu przemijania naszego życia. Niech ono przyjęte z wiarą pomoże nam zmieniać naszą perspektywę i nauczy dalekowzroczności sięgającej aż w wieczność.

Chwaląc ubogą wdowę, Jezus powiedział nam, że dzielić się trzeba zawsze tym, co się ma, gdy inny człowiek jest w potrzebie lub gdy cel jest ważny. Pamiętajmy o tym – zwłaszcza w kontekście tego, że niedziela dzisiejsza jest Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ten dzisiejszy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest zachętą do codziennej, wytrwałej modlitwy do Boga o pokój na świecie i o ustanie prześladowań.

Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych. Codziennie modlitwy za zmarłych połączone z wypominkami przed Mszą o godz. 18.oo. We środę różaniec o godz. 17.30 za zmarłych połączony z wypominkami.

Dzisiaj obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Naszego Kościoła Parafialnego. Jest to okazja do modlitwy za fundatorów i budowniczych naszej świątyni oraz tych, którzy troszczą się o jej piękno. Warto przypomnieć, że nasza świątynia została wzniesiona w latach 1875 – 1881. Konsekrowano ją 7.08.1881 roku. Wyrażając wdzięczność Bogu za świątynię, która nas gromadzi odśpiewamy dziękczynne Te Deum po każdej Mszy św. Kończy się dziś Tydzień Misyjny. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejsza zbiórka do puszek po Mszy Świętej przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne. Po południu o 15.3o nabożeństwo różańcowe, a o 16.oo Msza święta.

Kościół obchodzi dziś Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. W ten sposób chcemy przypomnieć sobie polecenie Jezusa wstępującego do Nieba, by nieść Ewangelię wszystkim ludziom. To polecenie zobowiązuje każdego z nas. Zbiórka do puszek po Mszach w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Papieskie Dzieła Misyjne. Po południu o 15.3o nabożeństwo różańcowe, a o 16.oo Msza święta, po Mszy o godzinie 16.oo spotkanie zespołu Caritas.

Obchodzimy dziś Dzień Papieski, poświęcony popularyzacji nauczania Jana Pawła II oraz uczeniu się jego wrażliwości na człowieka, podstawowej drogi Kościoła. Obchody tego dnia zrodziły się z potrzeby wdzięczno-ści Bogu za wielki pontyfikat Jana Pawła II. Wdzięczność Bogu – to ważna chrześcijańska postawa. Stąd włączmy się w ten rytm całym sercem. Na prośbę biskupów, dzisiejsza zbiórka po Mszy Świętej do puszek przeznaczona jest na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – czyli na stypendia dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży. Dzisiejsza niedziela kończy Tydzień Miłosierdzia. Dziś przypada Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia otaczamy szczególną modlitwą ludzi, na których barkach leży edukacja i wychowanie młodego pokolenia. Pamiętajmy o nich także w naszej modlitwie. Po południu o 15.3o nabożeństwo różańcowe, a o 16.oo Msza święta, po Mszy o godzinie 16.oo spotkanie członków Rady Parafialnej na plebanii.