Ogłoszenia

Kończy się czas wakacji i urlopów. Wracając, okazujmy Panu Bogu wdzięczność za dni beztroski, wytchnienia od pracy i codziennych zajęć, za możliwość regeneracji sił fizycznych i duchowego wzrostu. Przepraszajmy, jeśli zrobiliśmy sobie urlop również od Pana Boga. I nade wszystko prośmy o błogosławieństwo na kolejny czas pracy i nauki.

"Szlachetna Paczka" poszukuje wolontariuszy chętnych do niesienia pomocy innym. W tym roku odbywa się już 13. edycja projektu, w zeszłym roku udało się pomóc ponad 13 tys. rodzin, wartość pomocy przekroczyła 22 mln złotych. Ten olbrzymi sukces nie byłby możliwy gdyby nie praca tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Obecnie trwa etap ich poszukiwania, także w naszej parafii.

Wiele przeróżnych niepokojów trapi nie tylko nasze dusze, ale również całe nasze społeczeństwo. Dlatego w tym wirze codzienności warto zauważyć nieocenioną rolę modlitwy, a także sens i religijną wartość milczenia. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. Modlitwą wspierajmy także tych, którzy z różnych stron Polski i Europy wyruszyli na pielgrzymie szlaki prowadzące na Jasną Górę, do naszego narodowego sanktuarium.

W połowie ubiegłego tygodnia przekroczyliśmy progi sierpnia. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i narodowej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

Dzisiaj kończy się 14 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „ Z wiarą niesiemy Chrystusa światu”. W naszej parafii po każdej Mszy św. modlitwy w intencji kierowców i poświecenie samocho-dów i innych pojazdów. W czasie błogosławieństwa samochodów będziemy mogli wesprzeć zakup środków transportu dla misjonarzy pracujących w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji, Oceanii, Bliskim wschodzie i Arktyce organizowany przez MIVA Polska w ramach akcji : podaruj 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy, jako twoje podziękowanie za bezpieczne podróże. pracujących w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji, Oceanii, Bliskim wschodzie i Arktyce.

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być solą dla współczesnego świata!