Ogłoszenia

Dziś przypada 10 niedziela w ciągu roku. Nabożeństwo czerwcowe w dniu dzisiejszym o godz. 15.30, a następnie o 16.oo Msza święta. O godzinie 18.oo dodatkowa Msza św. na którą zapraszam młodzież klas III Gimnazjum. Pierwsze modlitewne spotkanie przygotowujące do uroczystości Bierzmowania. Obecność konieczna.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca czerwca. Po każdej Mszy świętej wspólna ADORACJA Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie połączona z rozważaniem. Dzisiaj procesja Eucharystyczna wokół kościoła po Mszy św. o godz. 10.oo. Natomiast od poniedziałku do czwartku po Mszy św. o godz. 18.oo. Nabożeństwo czerwcowe w dniu dzisiejszym o godz. 15.30, a następnie o 16.oo Msza święta. Bardzo dziękuję tym, którzy przygotowali ołtarze na Boże Ciało.

W najbliższy czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Wyjdziemy z Najświętszym Sakramentem na ulice naszego miasta, aby wyznać wiarę i jeszcze mocniej uwierzyć, że Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, jest z nami aż do skończenia świata. Jego zbawcza obecność sprawia, że jesteśmy dla siebie lepsi i bardziej życzliwi, a Kościół staje się naszym domem, który tworzymy i za który jesteśmy odpowiedzialni. W naszej parafii uroczysta Msza święta będzie o godz. 10.00, a po niej wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem do 4 ołtarzy. Bardzo serdecznie proszę o przygotowanie ołtarzy. Pierwszy ołtarz będzie przy posesji p. Czort (Niewodniczańskiego 71) ; drugi przy posesji p. Gniadek (ul Niewodniczańskiego); trzeci na placu przed cmentarzem (ul. Niewodniczańskiego); czwarty na placu przykościelnym.

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. Duch Święty umacnia w nas to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

Nabożeństwo majowe o godz. 15.30, a o 16.oo Msza św.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości Nawiedzenia naszej parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. siostry Faustyn i bł. Jana Pawła II.