Przygotowanie do Sakramentów

Przygotowania do I komunii świętej w 2017 roku

W tym roku szkolnym i katechetycznym spotkania dzieci z klas trzecich wraz z rodzicami w ramach przygotowania do Uroczystości I Komunii św. rozpoczęły się w niedzielę 24 września o godz. 18.oo w kościele parafialnym we Wróblowicach

Kolejne spotkania będą miały miejsce co miesiąc w trzecie niedziele miesiąca o godz. 18.oo.
[15 X/ 19 XI/ 17 XII/ 21 I/ 18 II/ 18 III/ 15 IV/ 20 V – uroczystość I Komunii]

Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii św. spoza parafii do końca października dostarczają katechecie zgodę ks. proboszcza własnej parafii.
Rodzice tych dzieci, które były ochrzczone poza naszą parafią dostarczają do końca października metrykę chrztu także katechecie.


Przygotowanie do bierzmowania w 2017 roku

W tym roku szkolnym i katechetycznym spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania rozpoczną się od października.

Uczniowie klas VII szkoły podstawowej będą mieli spotkania formacyjne jeden raz w miesiącu
- w II piątek miesiąca o godz. 15.15

Uczniowie klas II Gimnazjum będą mieli spotkania formacyjne jeden raz w miesiącu
- w III piątek miesiąca o godz. 15.15

Uczniowie klas III Gimnazjum będą mieli spotkania formacyjno-modlitewne dwa razy w miesiącu:
- w I piątek miesiąca o godz. 15.15 – modlitewne
- w IV piątek miesiąca o godz. 15.15

Uczniowie z Wrząsowic i ci, którzy uczą się w innych szkołach będą mieli spotkania formacyjne
- w IV sobotę miesiąca o 16.oo