Przygotowanie do Sakramentów

Pierwsza Komunia Święta

Spotkania przygotowujące do Uroczystości Pierwszej Komunii św. – w każdą 3 niedzielę miesiąca:
2016 - 18.09; 16.10; 20.11; 18.12 2017 - 15.01; 19.02; 19.03; 16.04
Uroczystość I komunii - 21 maja 2017 roku

Bierzmowanie (Spotkania uczniów Gimnazjum w tym roku katechetycznym):

uczniowie klas I - w 3 środy miesiąca; katechetka Dorota Zielińska
15.15 – uczniowie z Wróblowic;
16.oo – uczniowie z Wrząsowic i Kurdwanowa

uczniowie klas II - w 3 środy miesiąca ; katechetka Monika Rochowiak
15,15 – dziewczyny,
16.oo – chłopcy,

uczniowie klas III – ks. Daniel Małysa
- w 2 środy miesiąca; 15.15 – Wróblowice; 16.oo – Wrząsowice
- w 4 środy miesiąca; 15.15 - wspólne spotkanie modlitewne w kościele;

Dla uczniów, którzy nie mogą z jakichś powodów uczestniczyć w spotkaniach w terminach podanych powyżej będą spotkania w 4 soboty miesiąca – godz.16.oo