Aktualności

5 Niedziela Wielkiego Postu

29 marzec 2020

Przysz?a niedziela, b?dzie ju? Niedziel? M?ki Pa?skiej ? Niedziel? Palmow?.

4 Niedziela Wielkiego Postu

22 marzec 2020

W ?rod? 25 marca przypada Uroczysto?ci Zwiastowania Pa?skiego.


Wi?cej og?osze?...