Aktualności

Niedziela Zes?ania Ducha ?wi?tego

31 maj 2020

Miesi?c Czerwiec po?wi?cony jest Naj?wi?tszemu Sercu Pana Jezusa. Nabo?e?stwo Czerwcowe codziennie o godz.17.3o.

Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego

24 maj 2020

W przysz?? niedziel?, 31 maja, przypada uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego, tzw. Zielone ?wi?tki.


Wi?cej og?osze?...