Aktualności

29 Niedziela Zwyk?a

18 pa?dziernik 2020

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu b?dziemy we wtorek prze?ywa? liturgiczn? Uroczysto?? ku czci ?w. Jana Kantego prezbitera, profesora Uniwersytetu Jagiello?skiego, znanego z niezwyk?ej pracowito?ci i wielkiego mi?osierdzia; g?ównego patrona...

28 Niedziela Zwyk?a

11 pa?dziernik 2020

W naszym ko?ciele mo?liwo?? skorzystania ze spowiedzi ?wi?tej codziennie ? rano przed Msz? ?wi?t?, po po?udniu od 17.oo do czasu rozpocz?cia nabo?e?stwa.


Wi?cej og?osze?...