Aktualności

1 Niedziela Adwentu

29 listopad 2020

Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczysto?ci Narodzenia Pa?skiego.

Uroczysto?? Jezusa Chrystusa Króla Wszech?wiata

23 listopad 2020

Zbli?amy si? do ko?ca roku liturgicznego. W przysz?? niedziel? rozpoczynamy Adwent.


Wi?cej og?osze?...